QUE OFERIM

La nostra entitat ofereix als nostres socis tot l'assesorament necesari per poder gestionar adequadament una explotació agraria aixi com informar de les ajudes, cursos i activitats que els puga ser relevants.

Tambe es presentem en tota mena d'organimes per poder defendre els interesos del llauradors i acudim aquells actes que promoguen la defensa d'una vida digna del treball el en camp.

AVA ALMUSSAFES forma part d'AVA-ASAJA i te a 2 persones representant en les Assamblees que aquest organisme convoca. Al mateix moment AVA-ASAJA en oferiex els recursos necesaris per poder realitzar cursos, tallers, conferencies i activitats, aixi com dispondre dels serveix de gestio ara com la PAC.

En AVA ALMUSSAFES, dins de la localitat forma part del CONSELL AGRARI MUNICIPAL des de la seua creació. Aixi mateix, també forma part del CONSELL DE CULTURA . D'aquesta manera pot aportar la veu del camp en aquests àmbits de localitat.

En AVA ALMUSSAFES es pot tramitat l'assegurança de les collites i altres conceptes relacionades amb el camp.