AVA ALMUSSAFES

L'Associació Valenciana d'Agricultors Almussafes (AVA Almussafes) es una entitat que va naixer en els anys 80 baix el nom de "Jovens Agricultors". La denominació actual data de l'any 2006 quan es van modificar els estatuts per ficar-los al dia, segons la Llei Organica 1/2002, de 22 de març reguladora del Dret d'Assciació.


AVA ALMUSSAFESCIF G-97602593Inscrita amb el nº 7686 de la Secció 1ª del Registre Autonomic, unitat Territorial de Valencia